Hjem

ØRNHØJ MOTIONSCENTER

GENERALFORSAMLING I 

ØRNHØJ MOTIONSCENTER


Der afholdes generalforsamling i Ørnhøj Motionscenter

tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i hallens cafeteria.


Underskrevne forslag skal være formand Bente Jørgensen

i hænde senest den 18. februar 2020.  I kan skrive en mail på: ejbj@post.tele.dk eller aflevere det på adressen: Raunsbjergvej 25. Det er også muligt at aflevere det i postkassen i motionscentret, så vil den blive tømt den 18. februar 2019.


Kom og hør om årets gang i centret. Vi serverer selvfølgelig også lidt godt til ganen.


Vel mødt

Dagsorden:


  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Webmaster @ Jan Lund Schlesiger