Hjem

ØRNHØJ MOTIONSCENTER

Informationer

 

 

GENERALFORSAMLING I ØRNHØJ MOTIONSCENTER

 

 

Der afholdes generalforsamling i Ørnhøj Motionscenter

tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.30 i hallens cafeteria.

 

Underskrevne forslag skal være formand Bente Jørgensen

i hænde senest den 20. februar 2018. I kan skrive en mail på: ejbj@post.tele.dk eller aflevere det på adressen: Raunsbjergvej 25. Det er også muligt at aflevere det i post-kassen i motionscentret, så vil den blive tømt den 20. februar.

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.Aflæggelse af beretning

3.Fremlæggelse/godkendelse af regnskab

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

6.Valg af revisor og revisorsuppleant

7.Eventuelt

 

VEL MØDT

 

 

 

Webmaster @ Jan Lund Klausen