Hjem

ØRNHØJ MOTIONSCENTER

Informationer

GENERALFORSAMLING I ØRNHØJ MOTIONSCENTER

 

 

Der afholdes generalforsamling i Ørnhøj Motionscenter

tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19.00 i hallens cafeteria.

Håber I har tid og lyst til at deltage, der bliver ikke valgt nogle som ikke selv ønsker det.

 

Underskrevne forslag skal være formand

Bente Jørgensen i hænde senest 14. februar 2017. I kan skrive en mail på: ejbj@post.tele.dk eller aflevere det på adressen: Raunsbjergvej 25.

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.Aflæggelse af beretning

3.Fremlæggelse/godkendelse af regnskab

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

6.Valg af revisor og revisorsuppleant

7.Eventuelt

 

VEL MØDT

 

 

*********************************

 

NB. Man kan nu melde sig ind i Motioncentret, ved at kontakte Halbestyrer Steven Diemar

 

Webmaster @ Jan Lund Klausen